آیا همچنان نگران خمش پچ کابلهای فیبر نوری خود هستید

در هنگام نصب پچ کابلهای فیبر نوری شما نمی بایست خمشی بیش از شعاع خمش آنها انجام دهید . ممکن است نور از میسر خود در فیبر به بیرون نشت کند . وقتی فیبر خم می شود و هر چه خمش نوک تیز تر می شود نور بیشتری به بیرون نشت می کند ( مطابق تصاویر نشان داده شده ) . برای نصب کابلها در محیطهای تنگ و با تراکم بالا ، مخصوصا در دیتا سنترها که به شعاع خمش زیادتری نیاز هست چگونه این مشکل را حل کنیم
جواب پچ کابلهای غیر حساس به خمش هستند با 7.5 میلیمتر در طراحی شعاع خمش که سازگاری بسیار مناسبی در شرایط خمش دارند و توان نوری بسیار پایینی را از دست می دهند .
پچ کابلهای فیبر نوری سینگل مود با حساسیت بسیار پایین به خمش که برای سالها به صورت تجاری تولید شده اند . استاندارد ITU-G.657 در خصوص دو گروه از شیشه های سینگل مود که حساسیت پایینی نسبت به خمش دارند مشخص می کند . G.657 A و G.657 Bهر دسته (A , B ) به صورت مجزا به دو زیر دسته تقسیم شده اند . دسته یک G.657.A1 و G.657.A2 و دسته دو G.657.B1 و G.657.B2 می باشد . حداقل شعاع خمش در G.657.A1 حدود 10 میلیمتر است و در G.657.A2 و G.657.B1 این عدد 7.5 میلیمتر است و در G.657.B2 عدد مذکور 5 میلیمتر است ( کابلهای شرکت پیشرو ارتباط مبین پارسیان * PAMP دارای گرید G.657.A2 می باشد
در این میان فیبرهای ITU-T G.657.A1 ,ITU-T G.657.A2 بسیار سازگار با فیبرهای G.652.D می باشد مقایسه با حداقل شعاع خمش فیبرها در استاندارد سینگل مود G.652.D که معمولا 30 میلیمتر است .
پچ کالهای سینگل مود فیبر نوری G.657 با حساسیت پایین به خمش ،دارای انعطاف زیادی هستند . بنابراین می توان با اطمینان جهت نصب با روشها و متودهای مختلف نصب و بطور فزاینده در محیطهای با تراکم بالا بکار بست

اخبار مرتبط