انواع پچ پنل فیبر نوری

پچ پنلهای فیبر نوری بر دو نوع پایه ای و طراحی متفاوت شامل دسته دیواری و دسته نصب داخل رک تقسیم بندی می شوند . هر دو دسته می توانند به عنوان خانه و جهت سازمان دهی کردن و محافظت از کابلهای فیبر نوری و کانکتورهای آن را بر عهده داشته باشند .
پچ پنلهای رکمونت از نسخه های تخت و زاویه دار هستند که با دو عدد گوشواره در طرفین خود به صورت مستقیم و با چهار عدد پچ و مهره مخصوص رک ، به آداپتورهای رکها متصل می شوند در حالی که پچ پنلهای دیواری برای خاتمه مستقیم کابلهای فیبر نوری استفاده شده و بصورت نصب مستقیم بر دیوار بوسیله پیچ و رولپلاک استفاده می شوند .
آنها همچنین می توانند بر طبق تعداد port دسته بندی شوند . عمومی ترین پچ پنلها 12port , 24port , 48port و 96port هستند . ارتفاع آنها همچنین می تواند 1یونیت ، 2 یونیت ، 3یونیت و به همین ترتیب باشد .
پچ پنلهای تولیدی شرکت ارتباط مبین دارای بهترین کیفیت در قطعات بکار رفته و کنترل کیفی مستمر در فرآیند جمع آوری محصول نهایی می باشد .
ارتباط مبین تولید کننده انواع پچ پنل ریلی (RackMount) و دیواری (WallMount)
پچ پنل ریلی
پچ پنل دیواری

اخبار مرتبط