تفاوت میان کانکتورهای ” APC ” و ” UPC “

تفاوت اصلی میان کانکتورهای APCو UPC در سطح انتهایی فیبر هست در کانکتورهای APC در قسمت سطح انتهایی خود با زاویه 8 درجه پالیش شده اند اما کانکتورهای UPC بدون هیچ زاویه ای پالیش می شوند . در هر صورت کانکتورهای UPC در سطح انتهایی خود کاملا تخت و فلت نیستند بلکه برای همترازی و تنظیم کر (core ) دارای انحنای کمی می باشند . همچنین یک تفاوت بدیهی و ظاهری آنها در نوع رنگ می باشد . بدین گونه که آداپتورهای APC دارای رنگ سبز و آداپتورهای UPC دارای رنگ آبی می باشند .

اخبار مرتبط