فیبرها از چه ساخته شده اند

برای ساختن فیبرهای نوری حداقل هسته و غلاف از دو ماده متفاوت انتخاب می شوند . ترکیبات متفاوتی از مواد می توانند برای هسته و غلاف استفاده شوند و در شکل تجاری فیبرهایی از جنس تمام پلاستیک ، ترکیباتی از پلاستیک و شیشه و تمام شیشه در دسترس هستند .
– فیبر تمام پلاستیک .
فیبر های تمام پلاستیک با ضریب شکست پله ای بعضی وقتها با هسته از جنس پلی متیل کریلیت (Polymethyl methacrylate ) و غلاف از جنس فلوروپلیمر (Fluropolymer ) ساخته می شوند این فیبر ها قطر هسته بزرگ ( از 100تا mμ1000( و عدد روزنه بزرگ (NA ~0.5 ) دارند . این مشخصات باعث راحتی انتقال نور بدرون هسته فیبر می شود . با این وجود بدلیل اینکه افت نور در فیبرهای تمام پلاستیک 100 تا 500 dB/km است که میزان بسیار بالایی است ، سرعت نور در طول فییر به سرعت کاهش می یابد بدین لحاظ این فیبرها برای فاصله های کوتاه ( کمتر از 10متر ) استفاده می شوند . برای مثال می توان به کاربرد آن در سیستم کنترل وسایل نقلیه ، ماشینها و دستگاه های خودکار اشاره کرد .
– فیبر با غلاف پلاستیکی .
فیبرهای سلیکا با غلاف پلاستیک PCS و ضریب شکست پله ای دارای هسته شیشه ای (سیلیکا) پوشیده شده با پلاستیک همچون پلاستیکهای سلیکونی یا تفلونی هستند . با وجود اینکه قطر فیبرهای PCS به بزرگی قطر فیبرهای تمام پلاستیک است ولی عدد روزنه کوچکتری ( 0.3-0.4 ~ ) دارند لذا نور کمتری به داخل آنها وارد می شود . افت نور در این نوع فیبرها حدود 8 dB/km است و این مقدار بزرگتر از آن است که بتواند جبران عدد روزنه کوچک را بکند به همین دلیل این نوع فیبرها برای کابردهایی به طول چند صد متر مناسب هستند .
– فیبرهای شیشه ای .
فیبرهایی که بطور کامل از شیشه ساخته می شوند کمترین تلفات نوری ( تلفات آنها تا حد 0.18 dB/km پایین است و بالاترین ظرفیت انتقال اطلاعات را در میان فیبرهای نوری دارند . فیبرهای شیشه ای مهمترین نوع فیبری هستند که در ارتباطات تلفنی و دیتا بکار می روند .

اخبار مرتبط